Naar hoofdinhoud

Judith Poulus benoemd als bestuurder Zorggroep Charim

We zijn blij om aan te kunnen kondigen dat wij Judith Poulus per 1 november 2023 hebben benoemd als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Charim. Vanaf eind april 2023 vervulde zij deze functie reeds ad interim.

Judith Poulus heeft brede ervaring in de zorg. Zij was de afgelopen jaren bij Zorggroep Charim werkzaam als directeur Zorg. Met het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ gaf zij succesvol leiding aan de omslag naar een cultuur van continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. Eerder bekleedde ze senior managementfuncties in diverse zorgorganisaties in de ouderenzorg en thuiszorg. Uitvoering geven aan haar visie op Passende Zorg voor cliënten en op een werkomgeving waarin professionals hun vak optimaal kunnen uitvoeren lopen als een rode draad door haar carrière. Judith Poulus begon haar loopbaan in de zorg als hbo-opgeleid verpleegkundige.

Zorggroep Charim is volop bezig met het vormgeven van de transitie naar een toekomstbestendige ouderenzorg. Judith Poulus zegt hierover: ‘Deze transitie vraagt om een andere inrichting van de zorg en ondersteuning voor cliënten. Zorggroep Charim heeft recent een nieuwe koers ingezet die ertoe moet leiden dat ouderen ook in de toekomst een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg. Professionals zoeken daarin samen met de client, diens naasten, het netwerk en vrijwilligers naar dat wat passend en van betekenis is, zowel in onze woonzorglocaties als in de wijken daar omheen’.

Judith heeft de afgelopen maanden sturing gegeven aan de nieuwe koers. Als Raad van Toezicht hebben wij er alle vertrouwen in dat de ervaring en visie van Judith Poulus haar in staat stellen de ingezette koers van Zorggroep Charim, samen met alle medewerkers, verder vorm te geven in de komende jaren.

Namens de Raad van Toezicht,

Tjapko van Dalen
Voorzitter