Naar hoofdinhoud

Vrienden van De Wingerd

Doel Stichting Vrienden van De Wingerd

De stichting ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt vanuit donaties, sponsoring, vaste bijdragen, giften
in natura of legaten. De middelen worden aangewend om alle dimensies, van de zorg te ondersteunen; aanvullingen
op het gebied van (hulp)middelen voor de zorg, voeding en ontspanning. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij
de inrichting en comfort van De Wingerd en bij de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden en
medewerkers. 

Stichting Vrienden van De Wingerd ziet deze extra aanvullingen op de zorg als essentieel voor cliënten
in de eindfase van hun leven en voor hun naasten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. P (Peter) A. Kits
Secretaris: mw. T. (Teuny) W.A. van Barneveld - Bolderman
Penningmeester: dhr. M. (Marco) C. Blok
Lid: mw. J. (Joke] )Donker - de Vries
Lid: mw. H. (Hiske)] Weijman - Plantinga

Gegevens Stichting
KvK-nummer: 51736047
RSIN-nummer: 850147906
Bankrek.nr.: NL44 RABO 0160878322
Sinds 2011 heeft de stichting een ANBI-status

Contact:
Stichting Vrienden van De Wingerd
p/a Koenestraat 128
3958 XB Amerongen
Telefoon: 0343-810130
Email: wingerd@zorggroepcharim.nl
Website: www.hospicedewingerd.nl