Naar hoofdinhoud

Vrienden van De Wingerd

Vrienden van De Wingerd
De Stichting Vrienden van de Wingerd is opgericht bij akte dd. 27 december 2010. De stichting is een uitsplitsing van Stichting Vrienden van Elim.
 
Wat doet de Stichting Vrienden van De Wingerd?
De stichting heeft volgens haar statuten ten doel:
- De ondersteuning van de activiteiten ten behoeve van Hospice De Wingerd
- Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen.
 
Het bestuur bestaat uit:
P. A. Kits: voorzitter
M.C. Blok: penningmeester
T. van Barneveld - Bolderman: secretaris a.i.
H. Weijman-Plantinga: algemeen lid
Alle werkzaamheden geschieden op basis van vrijwilligheid en zonder vergoeding.

Gegevens
KvK-nummer: 51736047
RSIN-nummer: 850147906                                                                                                                                                                                                          Bankrek.nr.: NL44RABO0160878322
Sinds 2011 heeft de stichting een ANBI-status.