Naar hoofdinhoud

Huurdersvereniging De Oosterborch

De huurappartementen in De Oosterborch zijn bestemd voor senioren die, eventueel met aanvullende hulp en zorg, zelfstandig kunnen wonen. 

Vanuit de huurders van De Oosterborch is een Huurdersvereniging opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de Huurdersvereniging De Oosterborch is het behartigen van en opkomen voor de belangen van de huurders in De Oosterborch. Dit trachten zij te bereiken door controle op en informatie over het beleid van de gemeenschappelijke onderwerpen m.b.t. de servicekosten, het onderhoud, de huurprijzen, de leefbaarheid, de woonwensen van de huurders e.d..

De huurders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met informatie en onderwerpen over de Huurdersvereniging. Tevens wordt er periodiek een inloopspreekuur en/of extra bijeenkomsten georganiseerd.

De activiteitencommissie van de Huurdersvereniging verzorgt de activiteiten voor de bewoners van De Oosterborch.

Een aantal keer per jaar is er overleg met Charim Vastgoed en de bestuursleden van de Huurdersvereniging.

Er wordt 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. De huurders worden persoonlijk daarvoor uitgenodigd door het bestuur van de Huurdersvereniging.

Bestuursleden Huurdersvereniging:
De heer C.J. van Schaik
Mevrouw L. Berrens
Mevrouw G.J. van Dijk
Mevrouw T.J. van der Hoeven
De heer F. Schekkerman