Naar hoofdinhoud

Welke zorgvormen zijn er?

 • Welke zorg ontvang ik uit een indicatie 'Verblijf'?

  Bij Zorggroep Charim spreken we liever van ‘wonen’ dan verblijven. Echter de officiële term voor deze zorg is ‘verblijf’ of Zorg In Natura (ZIN). Verblijf houdt in dat u zorg, hulp en ondersteuning ontvangt in een zorginstelling. Hier ontvangt u complete zorg. Diensten zoals maaltijden en schoonmaak behoren tot het zorgpakket. Als u complexe zorg nodig hebt kan het zo zijn dat u gespecialiseerde behandelzorg nodig heeft. Ook die zorg maakt dat onderdeel uit van het verblijf. De Specialist Ouderengeneeskunde wordt dan uw arts en niet langer uw huisarts.

  Meer informatie over verblijven in een instelling vindt u op deze website

  In de volgende locaties levert Charim kunt u komen wonen op basis van ‘verblijf’:

 • Wat is Volledig Pakket Thuis (VPT)?

  VPT staat voor Volledig Pakket Thuis. Dit betekent dat u thuis dezelfde zorg kunt krijgen als in een zorginstelling, inclusief huishoudelijke zorg, maaltijden en bepaalde diensten. VPT wordt meestal geboden in seniorenappartementen of aanleunwoningen. Niet alles is gelijk als wonen in een instelling. Bepaalde zaken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Meer informatie over VPT kunt u lezen op deze website

  Zorggroep Charim levert deze zorg op de volgende locaties:

  • Zonnestaete
  • De Kleine Meent
  • Vermeulenhof (naast Groenewoude) 
  • Dragonder
  • Aanleunwoningen nabij ’t Boveneind: Pampagras en Prins Bernhardflat
  • Aanleunwoningen nabij de Engelenburgh: Freuleflat en Residence Engelenburgh

  In overleg is deze zorg ook op enkele andere locaties mogelijk. Bel hiervoor de klantenservice via telefoonnummer 0800 - 0711. 

 • Wat is Modulair Pakket Thuis (MPT)?

  MPT staat voor Modulair Pakket Thuis. U ontvangt zorg in uw eigen woning. U ontvangt zorg die in te plannen is op vaste momenten op de dag. Uw woning schoonhouden behoort ook tot de zorg. Verder zorgt u zelf voor de maaltijden en heeft u gedurende de dag geen toezicht. Omdat Wlz-zorg betekent dat wel u toezicht nodig heeft en de zorgaanbieder u dit niet hoeft te bieden, zijn er voorwaarden verbonden aan MPT. De zorgaanbieder zal toetsen of u aan deze voorwaarden voldoet en op basis daarvan een advies uitbrengen aan het zorgkantoor.

  U betaald voor MPT een lage eigen bijdrage aan het CAK. Daarnaast betaald u zelf de kosten voor bewoning en nutsvoorzieningen.

  Wat Charim voor u kan betekenen als u gebruik wil maken van MPT kunt u het beste informeren bij de klantenservice via telefoonnummer 0800 – 0711.

 • Wat is het Persoonsgebonden budget (PGB)?

  PGB staat voor Persoonsgebonden budget. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een zorgbudget ontvangen om zelf u zorg en ondersteuning te organiseren. Een aanvraag van een PGB kunt u indien bij de gemeente (WMO), uw zorgverzekeraar (Zvw) of het zorgkantoor (Wlz).

  Het persoonsgebonden budget is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren. 

  Charim kan deze zorg in overleg leveren als het thuiszorg betreft. Voor meer informatie belt u de klantenservice via telefoonnummer 0800 - 0711.