Naar hoofdinhoud

Duplicaat van Van wie wil ik zorg ontvangen?

 • Ik wil zorg ontvangen van Zorggroep Charim

  In de indicatie-aanvraag kunt u aangeven dat u voorkeur heeft voor één van de locaties van Zorggroep Charim. U kunt eventueel ook een tweede en derde voorkeur aangeven. Dit kunnen andere locaties van Zorggroep Charim zijn,  dit kan ook een locatie van een andere zorgaanbieder zijn.  Is een locatie van Zorggroep Charim uw eerste voorkeurslocatie, dan wordt Zorggroep Charim uw dossierhouder. Uw indicatie komt nadat deze is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) direct binnen bij Zorggroep Charim. Een adviseur wonen, welzijn en zorg van de klantenservice van Zorggroep Charim neemt dan contact op met u of uw contactpersoon. 

  Om een goede keuze voor een locatie te maken kunt u ervoor kiezen om eerst eens te komen kijken in de locatie. Hiervoor kunt u via de klantenservice een afspraak maken via telefoonnummer 0800 - 0711.

 • Ik wil zorg ontvangen van een andere aanbieder

  Bij de aanvraag van uw indicatie kunt een deze zorgaanbieder opgeven als uw eerste voorkeursaanbieder. Zodra uw indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven zal deze aanbieder uw indicatie ontvangen. Het is gebruikelijk dat deze aanbieder u binnen één werkweek zal benaderen om de wachtlijst met u te bespreken.

 • Ik weet nog niet van wie ik zorg wil ontvangen

  Als de indicatie is afgegeven wordt deze gestuurd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) naar het zorgkantoor. Als u niet heeft aangegeven bij welke zorgaanbieder u wilt wonen dan neemt het zorgkantoor contact met u op om te vragen of u de voorkeursaanbieder wilt doorgeven. Mocht u nog niet weten wie u voorkeursaanbieder wordt zal het zorgkantoor u helpen bij u keuze. U kunt dan alsnog doorgeven dat u bij Zorggroep Charim wilt wonen. Wilt u meer informatie over zorggroep Charim of u wilt een rondleiding bij één van onze locaties dan kunt contact opnemen met de klantenservice via telefoonnummer 0800 – 0711.

 • Wat kan een zorgbemiddelaar doen?

  Een zorgbemiddelaar is het aanspreekpunt voor cliënt en zorginstelling. U kunt de zorgbemiddelaar vragen of hij u kan helpen een passende nieuwe woonplek binnen een zorginstelling te vinden. Om in aanmerking te komen voor zorgbemiddeling moet er een thuiszorgdossier/zorgleefplan zijn. U mag zelf kiezen wie uw zorgbemiddelaar wordt.

 • Wie wordt mijn dossierhouder?

  Als u hebt aangegeven welke zorginstelling uw voorkeursaanbieder is, wordt deze instelling ook de dossierhouder. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor uw zorg en wordt u eerste aanspreekpunt. De dossierhouder bespreekt met u alles wat te maken heeft met uw opname, zoals de locatie die het beste bij u past en wat u dromen, wensen en verlangens zijn. Maakt u gebruik van het Modulair Pakket Thuis (MPT) ter overbrugging naar een opname, dan wordt dit aangevraagd door de dossierhouder. Daarna wordt de coördinator Zorg thuis uw aanspreekpunt. Mocht u tijdelijk ergens anders gaan wonen blijft de voorkeursaanbieder de dossierhouder totdat u beslist te blijven wonen bij de andere aanbieder. 

 • Wat kan een Coördinator Thuis doen?

  Als u nog thuis woont is uw eerste aanspreekpunt van de zorgaanbieder de Coördinator Thuis. Deze Coördinator Thuis coördineert de zorg die u als thuiswonende cliënt nodig heeft en heeft gesprekken met u namens de  zorgaanbieder. Mocht u gebruik maken van meerdere zorgaanbieders dan wordt met u overlegd wie de Coördinator Thuis wordt. Voorwaarde is dat deze coördinator  Zorg Thuis ook een deel van de zorg levert die u nodig heeft.