Naar hoofdinhoud

Symposium Hygiëne en Infectiepreventie

Ruim 100 deelnemers volgden donderdag 1 december 2016 in Veenendaal in locatie De Meent van Zorggroep Charim een mini-symposium 'Hygiëne en Infectiepreventie'. Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica. Daarom is er veel aandacht voor maatregelen om verspreiding van bacteriën tegen te gaan.

Tijdens het mini-symposium sprak Anja Haenen, deskundige infectiepreventie, over wat hygiëne en infectiepreventie is. Ze gaf een toelichting waarom dit steeds belangrijker wordt vanwege de toename van antibiotica resistentie.

Preventiemaatregelen
Hedy Salomons, inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), vertelde meer over het toezicht dat de IGZ houdt op zorginstellingen op de naleving van de afgesproken maatregelen. In de lezingen van Salomons en Haenen was aandacht voor de gevolgen van de preventiemaatregelen voor medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers. Zowel praktisch, psychisch als sociaal hebben de maatregelen impact op de cliënt.

Enkele thema’s werden praktisch uitgewerkt in workshops. Met een oefening, een quiz en een spel was er aandacht voor specifieke onderwerpen als handhygiëne, het norovirus en ethische dilemma’s. De deelnemers van het mini-symposium waren op verschillende manieren verbonden aan Zorggroep Charim: als medewerker, vrijwilliger, familielid of belangstellende.