Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg gaat het om zorg die er op gericht is om cliënten met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze zorgverlening richt zich zowel op de lichamelijke klachten van een cliënt, als ook de vaak bijkomende psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij een cliënt kunnen voordoen.

Palliatieve zorg is multidimensionele zorg die alleen daarom al multidisciplinair wordt geboden. De aandacht gaat niet alleen uit naar degene die ziek is en gaat sterven maar ook naar diens naasten, tijdens de palliatieve fase en nadat de betrokkene is overleden.

Bij de uitvoering van palliatieve zorg binnen Zorggroep Charim stellen wij als doel dat alle cliënten en hun naasten, binnen de omstandigheden waarin zij zich bevinden, kwaliteit van leven en sterven ervaren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht