Naar hoofdinhoud

Liefdevolle zorg die verder gaat

Charim heeft een ruim honderdjarige geschiedenis. In een ver verleden stichtten diaconieën van plaatselijke kerken en gemeenten 'oudenliedenhuizen'. Sindsdien is er veel veranderd. De oudenliedenhuizen van weleer werden samengevoegd. Er ontstonden verschillende zorgorganisaties die meegroeiden met hun tijd. In 2009 fuseerden zij tot een nieuwe, moderne organisatie: Zorggroep Charim. Wat gebleven is, is de basis van waaruit wordt gewerkt: het christelijk geloof.

Totaalzorg
Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten, geworteld in de lokale samenleving en verbonden met het christelijk geloof biedt Charim zorg voor lichaam, geest én ziel. We noemen dat totaalzorg: zorg die verder gaat. Daarin onderscheidt Charim zich. Cliënten ervaren bij Charim veel aandacht voor zingevings- en levensvragen, christelijke feestdagen en activiteiten. En ook alle ruimte om zichzelf te zijn. Want bij Charim is iedereen welkom!

Participantenraden
De verbondenheid met de kerken komt ook tot uiting in de participantenraden van Charim. De Centrale Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken christelijke gemeenten en kerken uit de regio's waarin Charim actief is. Zij vergaderen regelmatig met de voorzitter Raad van Bestuur en adviseren hem over:

  • zaken betreffende de christelijke identiteit van de zorggroep
  • medisch-ethisch beleid
  • benoeming van de leden van de Raad van Toezicht conform de statuten

Momenteel zijn de volgende kerken en (wijk)gemeenten vertegenwoordigd in de Centrale Participantenraad:
Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal, Gereformeerde Gemeente Veenendaal, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veenendaal West/Oost, PKN Veenendaal (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente), PKN Zeist, Gemeenschap van Zendingsdiaconessen Amerongen.

Daarnaast hebben diverse locaties ook een lokale participantenraad. Kerken en locaties werken daarin plaatselijk samen met het oog op het (geestelijk) welzijn van de cliënten.

Charim en euthanasie
Mensen vragen Charim wel eens wat haar standpunt is ten aanzien van euthanasie. U kunt hierover lezen op Hoe gaat Charim om met euthanasie of hulp bij zelfdoding?

Contact

De Centrale Participantenraad is te bereiken via de ambtelijk secretaris Manuele van Nieuwamerongen, tel. 06-30 94 53 53.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht