Hoe gaat Charim om met euthanasie of hulp bij zelfdoding?

Hoe gaat Charim om met euthanasie of hulp bij zelfdoding?

Charim is vanuit haar christelijke identiteit een organisatie die staat voor het leven. Door liefdevolle zorg te verlenen willen we de ander duidelijk maken dat we het unieke leven van hem/haar van grote waarde vinden, ook al ervaart de cliënt dit zelf misschien niet zo. Door in te zetten op professionele palliatieve (terminale) zorg willen we de wens tot euthanasie of hulp bij zelfdoding voorkomen.

Waar de wens tot euthanasie of hulp bij zelfdoding toch opkomt, gaat Charim in gesprek met de cliënt over de achtergrond van zijn wens. In het gesprek gaan we naast de ander staan, zodat we de ander echt begrijpen en goed naar hem luisteren.

Het kan voorkomen, dat de cliënt blijft bij zijn besluit tot euthanasie of hulp bij zelfdoding. Medewerkers en artsen van Charim zullen daar niet aan meewerken. Tegelijkertijd willen wij er zijn voor de cliënt en maximale zorg blijven bieden tot het einde.

Op verzoek van de cliënt zullen de artsen van Charim de cliënt en zijn naasten attenderen op een arts van buiten Charim die bereid is om het euthanasieverzoek in te willigen. Charim zal vervolgens zorgen voor een goede overdracht. In overleg wordt afgesproken waar de euthanasie of hulp bij zelfdoding plaats zal vinden, in de (tijdelijke) woning van de cliënt bij Charim of elders.

Uitgebreide informatie over de handelswijze van Charim bij euthanasie/hulp bij zelfdoding vindt u in de notitie Euthanasie/hulp bij zelfdoding: Hoe gaan we hier mee om? U kunt de notitie vinden onder downloads rechts op deze pagina.