img

Zorggroep Charim start Flex- en Roosterbedrijf

Door de veranderingen in de zorg blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Hierdoor verandert ook de populatie in de zorgcentra. Ten opzichte van vroeger komen er steeds meer mensen in de locaties wonen met een grotere zorgbehoefte en complexere zorgvraag. Dit vraagt om hoger opgeleide medewerkers. 

Charim heeft hierop ingespeeld door enkele jaren geleden te reorganiseren, waardoor lager opgeleide medewerkers de organisatie verlieten en hoger opgeleide medewerkers instromen. Dit betekent echter niet, dat er helemaal geen behoefte meer is aan medewerkers van MBO-niveau 1 en 2. Integendeel! Niet overal stijgt de vraag naar hoger opgeleid personeel even snel.

Daarnaast is het personeelsbestand voortdurend in beweging. Er vertrekken medewerkers, er gaan medewerkers met pensioen, medewerkers krijgen een nieuwe functie binnen Zorggroep Charim, enzovoort. Voortdurend moet het personeelsbestand afgestemd worden op (de zwaarte van) de zorgvraag. Medewerkers van alle opleidingsniveaus blijven nodig!

Flexbedrijf
Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in vraag en aanbod en de zorgteams op een kwalitatief goede manier te kunnen ondersteunen, is Zorggroep Charim gestart met het Flex- en Roosterbedrijf. Het Flex- en Roosterbedrijf is een afdeling binnen Zorggroep Charim en ondersteunt alle afdelingen met de flexibele personele inzet. Deze ondersteuning wordt geleverd door eigen medewerkers die in dienst zijn bij Zorggroep Charim en op eigen verzoek op flexibele basis werken. Zij zullen waar nodig ingezet worden, zodat er altijd voldoende medewerkers zijn voor de cliënten.

Voor het Flex- en Roosterbedrijf zijn zo'n 40 tot 50 medewerkers nodig van MBO-niveau 2, 3 en 4 en HBO- niveau 5 en 6. Hiervoor is Charim gestart met de werving. Kom werken bij Charim!

Meer weten over de vacatures?
Kijk op www.werkenbijcharim.nl/vacatures.