img

Charim breidt hulpverlening bij dementie uit

Bij Zorggroep Charim zijn elf casemanagers dementie gediplomeerd. Deze hulpverleners bieden ondersteuning aan mensen met dementie én hun naasten. Charim breidt deze hulpverlening significant uit: in de regio’s Veenendaal en Zeist zijn elf casemanagers beschikbaar. De casemanagers kunnen ook geraadpleegd worden als er een vermoeden van dementie bestaat.  

De casemanager gaat bij mensen thuis in gesprek en inventariseert waar behoefte aan is bij de persoon met de dementie en de naasten. Ruud Roothuis, casemanager bij Charim: ‘Soms is er vooral behoefte aan hulp bij acceptatie van de dementie of het verliezen van de naaste aan de dementie. In andere gevallen is er vooral versterking van het sociaal netwerk nodig. Veel mensen willen ook weten wat hen te wachten staat. Hoe verloopt het ziektebeeld? Of: welke zorg en ondersteuning is er mogelijk aan huis?’

Niet alleen
Omdat steeds meer mensen met een dementie langer thuis blijven wonen kiest Charim ervoor de ondersteuning aan deze mensen uit te breiden. Het team van onlangs gediplomeerde casemanagers van Charim bestaat niet alleen uit maatschappelijk werkers, maar ook uit verpleegkundigen en klantadviseurs. Zij signaleren in een vroeg stadium waar hulp of ondersteuning nodig is.
De post-hbo opleiding Casemanagement werd verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede.

Casemanagers dementie Charim

Casemanagement
Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Thuiswonende ouderen met een Wlz-indicatie kunnen ook beroep doen op een casemanager. Is er sprake van dementie, dan kan de huisarts of (wijk)verpleegkundige doorverwijzen of kan men zelf contact opnemen via 0800-0711.

Dementie Veenendaal
Zorggroep Charim is aangesloten bij het samenwerkingsverband Dementie Veenendaal. Meer informatie hierover is te vinden op dementieveenendaal.nl.