Naar hoofdinhoud

Stichting Vrienden van De Engelenburgh

Het werk van de vriendenstichting van De Engelenburgh begint daar waar de financiering van de overheid ophoudt.

Wat doet de vriendenstichting?
De stichting heeft als doel geldmiddelen ter beschikking te stellen voor projecten en activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de ouderen die in en bij het woonzorgcentrum De Engelenburgh in Veenendaal wonen. Deze projecten en activiteiten kunnen niet uit het AWBZ-budget van de overheid of op een andere manier gefinancierd worden. Het werk van de Vrienden van De Engelenburgh begint dus daar waar de financiering van de overheid ophoudt. Ook sponsort de stichting jaarlijks per seizoen een activiteit die georganiseerd wordt door het welzijnsteam van De Engelenburgh.
  
Hoe kunt u ons steunen?
Wilt u als cliënt, familielid, bekende, aanleunbewoner of bedrijf de stichting steunen, dan kunt u een machtigingskaart invullen of uw gift overmaken. Uw gift is welkom en kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL44 INGB 0006 4936 69, t.n.v. Stichting Vrienden van De Engelenburgh
 
Word Vriend of Bedrijfsvriend van De Engelenburgh
Het is mogelijk om Vriend of Bedrijfsvriend te worden van de Vrienden van De Engelenburgh. U geeft dan een vast bedrag per jaar en de hoogte daarvan bepaalt u zelf. Uw éénmalige of vaste gift/donatie is fiscaal aftrekbaar.Hiervoor kunt u ook de machtigingskaart invullen en deponeren in de brievenbus van de Vrienden van De Engelenburgh in de hal of afgeven in een gesloten envelop bij de receptie van De Engelenburgh.