Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Of het nu gaat om thuiszorg, revalidatie, zorg bij dementie, een passende woonsituatie, leuke activiteiten of diensten aan huis. Graag denken wij met u mee. Zodat wij ouderen gezamenlijk de juiste zorg en aandacht geven. Charim, voor zorg die verder gaat!

Hieronder vindt u de verwijsinformatie voor enkele specifieke zorgvormen. Zo kunt u uw cliënt(e) snel doorverwijzen.

Crisiszorg WLZ

Charim heeft één opnameplaats voor (psychogeriatrische) Crisiszorg WLZ beschikbaar in verpleeghuis De Meent in Veenendaal. Deze crisisplek is in eerste instantie beschikbaar voor inwoners van Veenendaal en nabije omgeving. Daarnaast kan deze crisisplek worden gebruikt voor cliënten uit andere regio’s indien binnen de eigen regio geen plekken beschikbaar zijn.

Hebt u het vermoeden dat uw cliënt crisiszorg nodig heeft? Neem contact met ons op: 

Regio Veenendaal

  • Op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) via het klantenservice van Zorggroep Charim,
    tel. 0800 0711
  • Op maandag t/m vrijdag tussen 17.00 – 8.30 uur, weekenden en tijdens feestdagen via 0800-0711. Vervolgens kiest u voor ‘regio Veenendaal’

Regio Zeist

  • Op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) via het klantenservice van Zorggroep Charim, tel. 0800 0711 of naar het aanmeldpunt Spoedzorg Zeist via 0900-0400212 (u wordt te woord gestaan door een (waarnemend) medewerker van Warande)
  • Op maandag t/m vrijdag tussen 17.00 – 8.30 uur, weekenden en tijdens feestdagen via 0800-0711. Vervolgens kiest u voor ‘regio Zeist’

Rechts op deze pagina kunt u de procedure en twee invulformulieren vinden die u kunt gebruiken voor uw cliënt.

Eerstelijns Verblijf (ELV)
Charim biedt op enkele locaties in Veenendaal en Zeist de mogelijkheid tot Eerstelijns Verblijf (hoog- en laagcomplex). Laagcomplexe ELV-opnames kunnen bij Charim niet plaatsvinden tijdens avond-, nacht- en weekenduren (incl. feestdagen). Charim is aangesloten bij het Loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei; een samenwerkingsverband met de regionale huisartsen, ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgaanbieders in de regio.

U kunt een patiënt verwijzen naar ELV via de volgende contactgegevens:

Regio Veenendaal

  • Het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei via 088-0321 322 (voor zowel hoog- als laagcomplex, 24/7 bereikbaar)

Regio Zeist

  • Op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) via het klantenservice van Zorggroep Charim, tel. 0800 0711
  • Op maandag t/m vrijdag tussen 17.00 – 8.30 uur, weekenden en tijdens feestdagen via 0800-0711. Vervolgens kiest u voor ‘regio Zeist’


Handige Charim-zorgkaart

Een compleet overzicht van alle onze producten en diensten zodat u in één oogopslag kan zien of uw cliënt(e) bij Charim terecht kan voor de juiste zorg? Download onze speciale zorgkaart voor verwijzers.
Geef uw cliënt(e) een overzichtelijke consumentenversie mee. Deze kunt u downloaden of gratis opvragen bij onze klantenservice.
Belt u  hiervoor op werkdagen naar 0800 0711 of vraag deze aan via het contactformulier hiernaast! Voor alle overige vragen en zorgvormen kunt u direct contact opnemen met de klantenservice.

Charim Revalidatie Veenendaal
Charim is één van de grootste regionale zorgaanbieders die deskundige verzorging en verpleging aanbiedt voor mensen in de leeftijd van 55 jaar of ouder. We zijn onder andere gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg. Al jaren bieden we deze speciale zorg in Veenendaal. Expertise is dus in huis. Als verwijzer weet u als geen ander dat revalideren een intensieve periode is voor de cliënt. Bij Charim streven we naar een korte succesvolle revalidatietijd met als doel de cliënt zo goed en snel mogelijk weer te laten wonen in zijn of haar eigen woonomgeving.

Specialisme
Charim richt haar diensten voornamelijk op ouderen. Vanuit een protestants-christelijke visie bieden wij zorg en ondersteuning. Wij behandelen mensen die revalidatie nodig hebben als gevolg van:

  • een CVA
  • electieve orthopedie
  • een trauma of amputaties
  • chronische, neurologische of oncologische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en (intern) multi-systeemfalen.

Charim Revalidatie is gevestigd op een unieke, eigen locatie. Adres: 't Holle Goed 2, Veenendaal.
Deze locatie is voorzien van alle moderne technologie, behandelmethoden en beschikt over een therapeutisch klimaat. Alles draait dus om revalidatie.

Hoe werkt Charim?
De behandeling is gericht op de individuele oudere en wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen. We streven naar een maximale behandelduur van acht weken. Ruim 80% van onze cliënten wordt ook dan ontslagen en kan weer veilig en vitaal thuis wonen. De behandeldienst Charim Vitaal biedt - waar nodig - de vervolgbehandelingen na ontslag.   

Innoverend
Charim werkt innoverend. Zo wordt er veel geïnvesteerd in het creëren van een interdisciplinair therapeutisch behandelklimaat. Ook de revalidant en zijn of haar familie en naasten worden nadrukkelijk en nauw betrokken bij het revalidatietraject. Van ontslag uit het ziekenhuis tot weer zelfstandig thuis wonen kan Charim de cliënt ondersteunen. Charim beschikt over een totaalpakket aan revalidatiezorg.

Contact
Hebt u vragen over de deskundige revalidatiezorg van Charim? Wilt u een cliënt aanmelden voor een opname of ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met de klantenservice via 0800 0711 (gratis) of stuur een e-mail via het formulier hiernaast!

Hulp bij Parkinson
Charim biedt ook hulp bij Parkinson.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht