Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning

Zorggroep Charim biedt ook brede ondersteuning aan mantelzorgers. Niet alleen delen we onze kennis graag met u, ook staan we voor u klaar met een luisterend oor of praktische tips.

Mantelzorg. Wat is het nou precies?
Mantelzorg is alle hulp die u aan een cliënt of bewoner biedt vanuit uw directe sociale omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Ze worden bijvoorbeeld zelf ziek, kunnen minder werken en hebben minder tijd voor sociale contacten. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. Zorggroep Charim helpt u hier graag bij.

Naast de ondersteuning die wij u, als mantelzorger kunnen bieden, begeleiden we de medewerkers binnen de organisatie in het samenspel met de mantelzorgers. Dit kan door begeleiding bij gesprekken met mantelzorgers en scholing en intervisie.

Iedereen is belangrijk!
Als mantelzorger bent u ervaringsdeskundige. U wilt samenwerken en betrokken blijven bij de zorg en de band behouden die u altijd had, bijvoorbeeld als partner, vriend of kind. Een goed samenspel tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënt is belangrijk. Daarom gaan we met elkaar in gesprek over wie wat doet in de zorgverlening, wat de behoeften en verwachtingen zijn. Samen in het belang van de cliënt of bewoner.

Wat doen we als mantelzorgondersteuners?
De ondersteuning van mantelzorgers kan op verschillende manieren. Dit is altijd maatwerk. Voorbeelden zijn:

  • Een luisterend oor als u gewoon uw verhaal kwijt wilt
  • Het geven van praktische tips
  • Helpen bij het vinden van balans tussen mantelzorg en uw eigen leven
  • Het bespreken van verwachtingen en wensen
  • Kennis en informatie geven over ziektebeelden
  • Hulp bij voorbereiden van belangrijke gesprekken in de zorg
  • Ondersteunen van zorgcollega's bij het goed betrekken van het sociale
    netwerk van de cliënt

Mantelzorgers en eerste contactpersoon
Een eerste contactpersoon is het aanspreekpunt voor de zorg. Omdat een sociaal netwerk (mantelzorgers en familie/vrienden) groot of complex kan zijn, is het belangrijk om iemand te vragen om woordvoerder van het netwerk te zijn. Zo zijn de lijntjes kort met de zorg. Dit betekent dat het hele netwerk dat om de cliënt heen staat, betrokken is via de eerste contactpersoon. Alle belangrijke zaken worden met hem/haar besproken. De eerste contactpersoon is degene die het netwerk informeert.

De cliënt heeft te maken met diverse zorgverleners. Als zorgverleners spreken we ook een contactpersoon af; de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). De EVV coördineert de zorg en is gesprekspartner voor de eerste contactpersoon.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht