Coronavirus

Coronavirus

Ook Charimlocaties gefaseerd open

Op de persconferentie van 19 mei jl. werd verteld dat zorginstellingen weer gefaseerd open kunnen voor bezoek. Charim heeft daarom ook gekeken naar de mogelijkheid voor het (beperkt) openen van haar locaties.

Inmiddels is het zover en zijn een aantal locaties geopend en zullen er naar verwachting op korte termijn nog meer volgen. Aan deze openstelling zijn door de overheid strenge voorwaarden gekoppeld. Daarom gaan niet alle locaties tegelijk open. Dit is afhankelijk van de situatie op die locatie. Wilt u weten of u uw familielid kunt bezoeken, informeer dan even bij de Klantenservice, tel. 0800-0711. Zij kunnen u vertellen of een locatie al geopend is of niet. En hoe het bezoek kan worden geregeld.

We wijzen u er graag nog op dat Charim de mogelijkheid blijft aanbieden om elkaar te ontmoeten via het flexotel of door te beeldbellen.

 

Veel gestelde vragen

1. Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?
Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

2. Wie heeft het besluit genomen?
Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. In navolging daarvan heeft ook Charim besloten om alle locaties te sluiten.

3. Hoe lang gelden de genomen maatregelen?
De genomen maatregelen golden tot en met 19 mei 2020. Deze richtlijnen hanteerde Charim ook. Inmiddels zijn diverse locaties alweer (gedeeltelijk) open gegaan.

4. Hoe kunnen cliënten contact houden met hun familie / relaties?
We willen we een paar handreikingen doen voor mogelijkheden om in contact te blijven met uw geliefden:
- om toch contact te kunnen onderhouden met uw geliefden kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van videobellen. Dit kan 1-op-1 maar ook in groepsverband. Meer uitleg hierover kunt u hier (Whatsapp) of hier (Skype) vinden. Let wel: u moet hier wel eerst de app voor downloaden.
- hebt u hulp nodig bij of wilt meer weten over video bellen? Kijk dan eens op deze website van de overheid
- als u behoefte hebt aan een luisterend oor of hulp nodig hebt doordat u zich door de huidige situatie erg alleen voelt dan kunt u bellen met de Rode Kruis Hulplijn, tel. 070-4455 888. 
- ook kunt een hulpvraag stellen op deze website. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen.

5. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij de locaties?
Ja. Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van alle locaties van Charim. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe bij onze locaties terecht. Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Daarnaast wordt gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de locatie al besmet zijn.  

6. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?
Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact. Daarom is ook voor de Charim-locaties met Kleinschalig Wonen (KWS) geen bezoek meer mogelijk.

Update: Inmiddels is ook in steeds meer locaties weer voorzichtig bezoek mogelijk op Kleinschalig Wonen. Vraagt u voor verdere details de Klantenservice op 0800-0711. Zij kunnen u verder helpen.

7. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de dagbesteding?
Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – heeft ook Charim haar dagbestedingen gesloten. Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.  Daarom proberen we zoveel mogelijke activiteiten op te zetten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten. 

Update: Ook de dagbestedingen zijn voorzichtig hun deuren weer aan het openen. Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice op 0800-0711.

8. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?
Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de coronamaatregelen anders gaan. Dit gebeurt bij Charim via de EVV van de cliënt of de locatiemanager. Wij informeren u hierover per brief of per e-mail. Verder vindt u veel informatie op onze website.

9. Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?
Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van onze locaties zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.
Charim kiest er wel voor om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen en er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben.

10. Hoe kunnen cliënten of bewoners nu aan hun maaltijden komen?
De cliënten in de locaties van Charim krijgen hun maaltijden bij hun kamer bezorgd. De bewoners van de bijgebouwen van de locaties moeten nu voor hun eigen maaltijden zorgen. Hierbij willen we wel alternatief bieden van een maaltijdservice van Charim https://charim.uwmaaltijd.nl/index.php/welkom waarbij de maaltijd aan huis wordt bezorgd.

Bezorging van boodschappen aan huis is per gemeente verschillend. Vraag hiervoor de lokale supermarkt naar de mogelijkheden.

11. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan Charim niet langer instaan voor de continuïteit van zorg en zal deze cliënt ook niet meer terug nemen. De familie is hier dan voor verantwoordelijk. Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in onze locaties.

12. Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?
Ja, op veel locaties is dit mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).. Neem hiervoor contact op met de Klantenservie op 0800-0711 als u vragen heeft over specifieke locaties. Belangrijk blijft dat in- en uitgaan van onze locaties tot een minimum beperkt moet worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners. 

13. Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeghuis?
Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de locatie moet verblijven. Maar dit is allemaal in overleg met de locatie.

14. Geldt voor locaties waarop Geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoekverbod?
Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

Update: Sinds het voorzichtig open gaan van diverse locaties is er weer bezoek mogelijk. Als u specifieke informatie wilt over bezoekregelingen van bepaalde locaties of afdelingen bel dan met de Klantenservice op 0800-0711. ZIj helpen u dan verder.

15. Wat doen we met de was?
In het geval dat de familie de was voor de cliënt doet werkt het op de meeste locaties als volgt: op vaste dagen wordt de vuile was in de sluis gezet en kan opgehaald worden. Vervolgens kan eveneens op vaste dagen de schone was in de sluis worden gezet. Het beste kunt u contact opnemen met de klantenservice op tel. 0800-0711. Zij helpen u verder en zetten u door naar de juiste persoon binnen een locatie. Aangezien deze regelingen per locatie kunnen verschillen.

16. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen? 
Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Charim dit handhaven. Ons uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

17. Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met onze locaties, zoals bijvoorbeeld de Mirtehof?
Voor de aanleunwoningen naast de locaties van Zorggroep Charim waaronder Mirtehof, Bladerkroon, Simarowa, Oosterborch, Freuleflat, Residence, Prins Bernhardflat en Pampagras evenals de aanleunwoningen naast de Tollenkamp en Groenwoude geldt het volgende:
Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Wel zorgen wij ervoor dat eventuele tussendeuren of binnendoorgangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als de Charimlocatie, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook. 

18. Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een locatie?
Ja. Mensen die een plek in een van onze locaties nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden. De locatie zal samen met de familie afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

19. Mogen wij een attentie afgeven voor onze familie en naasten?
Dit is locatie-gebonden. Sommige locaties hebben karretjes waar wat opgelegd kan worden (bijvoorbeeld maaltijden). Ook hier kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van Charim.

20. Mag ik als leverancier blijven bezorgen?
Dit is locatie-gebonden. Neem contact op met de klantenservice van Charim, tel. 0800-0711.

21. Mijn vader, moeder, familie, naaste heeft medicatie nodig, mag ik dat komen brengen?
Uiteraard. Hiervoor geldt dat als u aanbelt een Charim-medewerker het in ontvangst neemt. Ook bij het in ontvangst nemen, houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Dus voldoende afstand, minimaal 1,5 meter.

22. Mag ik bij mijn vader, moeder, familie, naaste blijven slapen?
Wij begrijpen uw vraag zo goed, maar nee. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor al onze cliënten en medewerkers. We houden ons dus strikt aan de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid.

23. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?
Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt die de zorgorganisatie zelf moet invullen zoals dat op die locatie past en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. Ook binnen Charim geven wij onze eigen invulling hieraan. Overleg hierin met de locatie.

24. Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in de locaties?
Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verspreiding en besmetting te verkleinen. Ook hiermee willen wij binnen Charim op een gepaste wijze omgaan. Overleg daarom met de locatie wat de mogelijkheden zijn.
Zie hiervoor ook RIVM Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening 

25. Wanneer worden beschermende middelen gebruikt?
Beschermende middelen zoals mondkapjes, handschoenen en brillen worden door het personeel gebruikt wanneer bij een cliënt het vermoeden is van een besmetting en daardoor verzorging in isolatie vereist is. Dit alles volgens de RIVM-norm.

26. Wat is het beleid bij mondzorg- en/of gebitsklachten?
Op dit moment wordt er alleen zorg verleend bij acute pijnklachten.

Update: Steeds meer praktijken gaan weer open. Sinds kort zijn ook de Omnios tandartsbezoeken aan de locaties weer gestart. Als u hier meer over wilt weten bel dan met de Klantenservie op 0800-0711.

27. Wat gebeurt er wanneer een cliënt ziek wordt?
Inmiddels is het landelijk beleid dat alleen mensen die zeer ernstig ziek zijn worden getest. Op het moment dat er klachten zijn maar een cliënt niet ernstig ziek is wordt de cliënt geïsoleerd verzorgd totdat hij of zij weer opknapt. Zolang dit gewoon op de locatie kan wordt er niet getest op corona. De arts is hierin leidend.

28. Bezoeken cliënten
In tegenstelling tot waar in de media over wordt gesproken volgen wij bij Charim nog steeds het landelijk beleid met betrekking tot bezoek aan cliënten. De grote lijn is: Cliënten verblijven in hun eigen woonruimte en bezoek is helaas niet mogelijk. De enige uitzondering hierin is wanneer een cliënt in de stervensfase is (in overleg met de locatiemanager of teamleider wordt dan naar de mogelijkheden van bezoek gekeken. En met hoeveel personen).  

29. Mededeling voor verwijzers
Hospice De Wingerd is sinds 6 april helemaal ingericht om terminale coronacliënten op te nemen binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid voor een coronacentrum. Heeft u in uw praktijk coronacliënten in een terminale fase, dan kunt telefonisch contact opnemen met het hospice om de casus en opnamemogelijkheden door te spreken.

 

 

19 maart 2020 update


De overheid heeft op 19 maart bepaald, dat alle verzorgings- en verpleeghuizen hun deuren voor bezoek moeten sluiten.

Deze ingrijpende maatregel betekent, dat bezoek aan de cliënten die in een locatie van Charim wonen, tot nader bericht niet meer mogelijk is.

Voor bezoek aan terminale cliënten wordt uiteraard - in overleg - een uitzondering gemaakt.

We beseffen dat het verbod op bezoek is genomen in het belang van de cliënten, maar ook dat dit een grote impact heeft op alle betrokkenen. We zullen daarom alles in het werk stellen om de cliënten en hun familie te ondersteunen met alternatieve contactmogelijkheden.


18 maart 2020 update rondom het coronavirusLET OP !


Tot nadere berichtgeving zijn de restaurants op alle Charimlocaties gesloten!

 

16 maart 2020 update rondom het coronavirus


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR FAMILIELEDEN EN CONTACTPERSONEN VAN BEWONERS

De uitbraak van het coronavirus heeft landelijk geleid tot nieuwe maatregelen. Zorggroep Charim heeft deze maatregelen overgenomen om verdere verspreiding van het virus te beperken en onze bewoners te beschermen.

In dat kader doen wij een dringend verzoek aan iedereen:

Heeft u te maken met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging/koorts? Blijft u dan thuis. 


Regels rondom bezoek
Heeft u geen klachten
en wilt u iemand bezoeken, houdt u dan rekening met het volgende:

Binnen onze locaties voeren wij – in het belang van onze bewoners – de regel van maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag. Overleg daarom onderling met uw (familie)relaties om dit af te stemmen.

Komt u op bezoek houdt u dan aan de volgende richtlijnen:

  • Was uw handen zorgvuldig, zodra u bij de bewoner op de kamer komt
  • hoest in uw elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
  • schud geen handen
  • houd waar mogelijk gepaste afstand van elkaar

Richtlijnen en uw begrip
De richtlijnen van het RIVM worden door Zorggroep Charim gehanteerd. Voor de meest recente informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

De maatregelen grijpen diep in op het leven van onze bewoners. Dat beseffen we goed. Onze zorg is hun gezondheid en daarom rekenen we op uw begrip en medewerking. Wij doen er alles aan om de gevolgen voor hen te beperken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht