Naar hoofdinhoud

Coronavirus

Update 22 december 2021

Aangepaste bezoekregeling!

Met de dreiging van de besmettelijke omicronvariant van het coronavirus hebben we helaas – in navolging van de overheidsmaatregelen – onze bezoekregeling moeten aanscherpen.

Vanaf heden geldt:

 • Het aantal bezoekers per cliënt of cliëntenechtpaar per dag is maximaal 2 personen (ongeacht leeftijd).

 • Per cliënt of cliëntenechtpaar is er maximaal 1 bezoekmoment per dag.

 • We vragen bezoekers om vooraf een sneltest te doen. Bij klachten: blijf thuis!

 • Om grote mensenmassa’s in de locaties tijdens de feestdagen te voorkomen, gelden er geen uitzonderingen op de genoemde aantallen tijdens de Kerstdagen of de jaarwisseling. Ook dan geldt, dat maximaal 2 personen op 1 bezoekmoment per dag bij een cliënt of een cliëntenechtpaar op bezoek mogen komen.

 • Kinderen vormen een grote besmettingsbron. Wij vroegen u eerder al om hen niet op bezoek te laten komen bij de ouderen in onze locaties. Dat verzoek herhalen we nu met klem: kom alstublieft niet met kinderen naar de locaties toe.
 • Met de feestdagen in het vooruitzicht, waarin een groot aantal cliënten bij familie en vrienden buiten de locatie verblijft, willen we de risico’s op kruisbesmettingen zo klein mogelijk houden. Daarom zijn we heel voorzichtig. Voorkomen moet worden, dat het feestvieren van de ene cliënt nare gevolgen heeft voor de andere cliënt. Daarom vermeldden we, dat cliënten die met de feestdagen familie en bekenden bezoeken, na afloop 5 dagen in quarantaine gaan (dit lichten we hieronder verder toe). Door zich tijdelijk af te scheiden van de andere cliënten wordt voorkomen dat een eventuele besmetting razendsnel om zich heen kan grijpen en ook andere cliënten treft. We willen alle cliënten immers een zo veilig mogelijke woonomgeving bieden.

  Wat houdt die quarantaine in?
  Het woord ‘quarantaine’ kan vragen oproepen. Daarom lichten we hier toe, wat we hiermee bedoelen.

  Cliënten die de feestdagen doorbrachten bij familie of bekenden, zullen bij terugkomst gedurende 5 dagen:

  • zo min mogelijk contacten hebben met medecliënten
  • deelname aan groepsactiviteiten vermijden
  • waar mogelijk geen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten
  • een door de locatie uitgereikt mondmasker dragen als men de gang op gaat
  • altijd 1,5 meter afstand tot andere cliënten bewaren

  Gedurende deze periode zal de zorg de cliënt extra observeren of er sprake is van ontwikkeling van coronaklachten.

  De cliënt kan tijdens deze periode uiteraard wel naar buiten.

Voor de afdelingen voor groepswonen geldt: per situatie wordt gekeken of de cliënt op een veilige wijze bijvoorbeeld in de huiskamer plaats kan nemen of beter op het eigen appartement de maaltijd kan nuttigen. We vragen u om ruim van tevoren met de teamleider of locatiemanager af te stemmen wat in uw specifieke situatie mogelijk is. Hierbij zijn namelijk geen algemene regels te geven omdat dit afhangt van de mogelijkheden en de situatie van de cliënt. De zorgmedewerkers zullen zich inspannen voor creatieve oplossingen.

Met deze toelichting is hopelijk duidelijk geworden dat we – met u – zoeken naar de beste manier om de feestdagen, of men nu in de locatie blijft of deze dagen elders viert, zo veilig mogelijk voor iedereen te laten zijn.

Verder blijft gelden:

 • Alle bezoekers (niemand uitgezonderd) dragen een door Charim uitgereikt mondmasker en desinfecteren hun handen bij binnenkomst in de locatie, het appartement en bij vertrek uit het appartement.
 • Cliënten ontvangen hun bezoek uitsluitend op het eigen appartement.
 • Het restaurant is alleen toegankelijk voor cliënten, niet voor bezoekers.

Daarom blijven we een klemmend beroep op u doen om zich te houden aan alle maatregelen, hoe moeilijk ook. We rekenen op uw medewerking en begrip.

Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met de betreffende locatie.

 

Update 17 november 2021

Bezoekregeling
Het Corona Kernteam van Charim heeft zich opnieuw gebogen over de bezoekersregeling.

Aangezien

 

 

Update 17 november 2021

Bezoekregeling
Het Corona Kernteam van Charim heeft zich opnieuw gebogen over de bezoekersregeling.

Aangezien kinderen het coronavirus ook kunnen overdragen, heeft het kernteam vanaf heden bepaald dat bij het aantal van maximaal 4 bezoekers per dag per cliënt of cliëntenechtpaar, kinderen ook worden meegeteld. Hiermee wordt het risico op besmettingen hopelijk nog verder verkleind.

De regel is nu:
“Beperk het bezoek per cliënt of cliëntenechtpaar tot maximaal 4 personen per dag (tegelijk of apart van elkaar), inclusief kinderen.”

We danken u voor uw medewerking!

 

Update 21 oktober 2021

Helaas zijn wij vanaf heden weer genoodzaakt om de mondmaskerdraagplicht voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers in te voeren op onze locaties in Veenendaal, Rhenen en Renswoude (met uitzondering van de cliënten).
De locaties in Woudenberg en Amerongen hadden al mondmaskerdraagplicht.

Concreet betekent dit, dat we iedereen die onze locaties in de genoemde plaatsen bezoekt, vragen bij binnenkomst niet alleen de handen te desinfecteren, maar ook een mondmasker van Charim te dragen. Deze liggen bij de ingang van de locatie.

Binnen Charim neemt het aantal besmettingen met het coronavirus helaas weer toe. Dit ondanks al onze maatregelen en de vaccinaties van zowel cliënten als medewerkers.

Ook om ons heen horen we van zorginstellingen dat zij te maken hebben met een toename van besmettingen en daarom de maatregelen aanscherpen.

Instructies

Voor bezoekers geldt:

 • Geef elkaar de ruimte en houd afstand.
 • Desinfecteer uw handen voordat u een Charim-mondmasker opdoet.
 • Gebruik uitsluitend de door Charim uitgereikte mondmaskers voor maximale veiligheid.
 • Pak de elastieken van het mondmasker en doe deze achter uw oren. Let erop dat het mondmasker goed op uw gezicht aansluit en druk de neusklem aan. Heeft het mondmasker een blauwe kant, dan moet deze aan de buitenkant te zien zijn (de witte kant is de kant waartegen u ademt).
 • Draagt u een bril, zet deze dan over het mondmasker op uw neus zodat de glazen niet beslaan.
 • Draag het mondmasker maximaal 4 uur en vervang het dan.
 • Raak de buitenkant van het mondmasker niet aan. Mocht dat per ongeluk wel gebeuren, was dan uw handen goed volgens de voorschriften.
 • Desinfecteer uw handen nogmaals bij binnenkomst op het appartement.
 • Wanneer u zit, mag u het mondmasker afdoen. Pak hiervoor het mondmasker bij de elastieken beet en leg het op de kop op een tissue.
 • Wanneer u het appartement verlaat, desinfecteert u uw handen en doet u het mondmasker weer voorzichtig op door de elastieken te pakken.
 • Deponeer het gebruikte mondmasker bij vertrek uit de locatie in de daartoe bestemde afvalbak.
 • Gaat u als bezoeker met een cliënt buiten de locatie in een horecagelegenheid iets drinken? Let erop dat u en de cliënt een QR-code nodig hebben. Alle informatie hierover is te vinden op: www.CoronaCheck.nl

 

Verder blijft altijd gelden:

Hebt u coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en laat u testen!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht