Naar hoofdinhoud

Coronavirus

Blijf alert! 

Nu alle Charimlocaties hun deuren weer geopend hebben voor bezoekers, wordt weer duidelijk hoe fijn het is om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Cliënten en bezoekers fleuren ervan op en in die vreugde delen ook de medewerkers!

Toch is het uitermate belangrijk, ook voor u als bezoeker, om alert te blijven, want het coronavirus is helaas nog geen verleden tijd. Daarom zijn er enkele regels opgesteld. Het overgrote deel van de bezoekers houdt zich hieraan. Dat is goed om te zien. Daar zijn we als Charim blij mee! Maar we merken ook hoe ingewikkeld het is om de regels na te leven. Om die reden willen we toch nog een keer uw aandacht hiervoor vragen, in het belang van de gezondheid van cliënten, medewerkers en uzelf:

 • Bezoek is van harte welkom, mits u geen coronagerelateerde klachten hebt.
 • Maak alstublieft gebruik van de hoofdingang, waar u uw handen kunt desinfecteren en u het registratieformulier kunt invullen.

Het invullen van het registratieformulier is erg belangrijk. Mocht er namelijk toch een besmetting plaatsvinden, dan kunnen we via deze formulieren achterhalen wie er is geweest, zodat we de betreffende mensen kunnen waarschuwen en maatregelen kunnen treffen. Het is dus in het belang van zowel bezoekers als cliënten om het bezoek te registreren.

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Bezoek de cliënt bij voorkeur in het eigen appartement.
 • Was uw handen bij binnenkomst en bij vertrek uit het appartement.
 • Voorkom drukte in de gangen.


Kortom (deze posters zult u ook op de locaties zien): 

 

1 juli 2020 - Nieuwe bezoekersregeling per 1 juli

Samen met de CCR, OR en VVAR is er besloten dat per 1 juli  – onder voorwaarden – alle locaties weer open gesteld worden voor alle bezoek aan cliënten. Een aantal maatregelen die eerder genomen waren komen te vervallen. Dit verhoogt wel de risico's, maar als medewerkers, cliënten en bezoekers zich allemaal aan de regels houden, is dit aanvaardbaar. 

Wat houdt de nieuwe regeling in?
Voor iedere bezoeker die een locatie betreedt, geldt:

 • Coronagerelateerde klachten? Kom de locatie niet binnen.
 • Kom alleen binnen via de hoofdingang, zodat men zich kan registreren en handen kan desinfecteren.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
 • Registreer bij binnenkomst. Dit is belangrijk, zodat in geval van een besmetting adequaat kan worden gehandeld.
 • Vanwege de registratie is de locatie alleen open van 8.30 uur tot 21.00 uur.
 • Na 21.00 uur kan men de locatie wel verlaten, maar is het betreden van de locatie niet meer mogelijk.
 • Houd 1,5 meter afstand tot iedereen.
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats op het eigen appartement
 • Bezoek vindt niet plaats in de huiskamers van kleinschalig wonen, omdat men daar de 1,5 meter afstand niet kan handhaven.
 • Het aantal bezoekers dient afgestemd te worden op de ruimte (1,5 meter afstand tot elkaar).
 • Was goed de handen op het appartement van de cliënt bij binnenkomst.
 • Was weer goed de handen vlak voordat men het appartement verlaat.
 • Verlaat de locatie na het bezoek direct om drukte in de gangen te voorkomen.
 • We doen een beroep op het besef van verantwoordelijkheid om de richtlijnen te volgen. Bij een eventuele uitbraak kan de bezoekregeling worden beperkt en dat moet voorkomen worden.


Cliënten naar buiten

 • Cliënten mogen de locatie verlaten, mits zij zich houden aan de 1,5 meter afstand tot anderen. Is dat niet mogelijk, zoek naar alternatieven: bijvoorbeeld wandelen in het bos in plaats van naar de winkel.
 • Bezoekt u iemand die u in een rolstoel of uit een rolstoel moet helpen, dan is de 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk. Laat ieder zijn verantwoordelijkheid kennen en beperk het risico zoveel mogelijk (gezicht afwenden, extra handen wassen enzovoort).

 
(Taxi)vervoer

 • Een mondkapje is niet meer verplicht, maar laat de chauffeur en de cliënt hun verantwoordelijkheid kennen om zoveel mogelijk het risico tot besmetting te minimaliseren.

We maken nu een grote stap in het toelaten van bezoekers voor onze cliënten. We kiezen ervoor om enkele zaken nog even niet toe te laten, omdat we daarmee mogelijk teveel drukte in de locatie veroorzaken.

Kerkdiensten en koorrepetities

 • Het organiseren van kerkdiensten of het oefenen van een (extern) koor in de locatie is nog niet toegestaan. Te allen tijde moet de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen worden gegarandeerd. Bovendien vergroot zingen het risico op verspreiding van het virus. 


Bezoekregeling bij een verdenking van coronabesmetting 

 • Bij verdenking van een coronabesmetting wordt – in overleg met de specialist Ouderengeneeskunde/AVT – direct overgegaan op druppelisolatie. Afhankelijk van de situatie kan ook overgegaan worden tot cohortisolatie, waardoor er een groter gebied wordt geïsoleerd.
 • De bezoekregeling stopt per direct voor de getroffen cliënt(en). Alleen de noodzakelijke zorgverleners doen hier – beschermd volgens protocol – hun werkzaamheden.


Voorbeeldgedrag
Tot slot nogmaals voor alle duidelijkheid: Corona is geen griepje, maar een vreselijk virus, dat de getroffen persoon maanden uit de running kan halen en levensbedreigend kan zijn. Wees daarom – juist nu – alert en neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van iedereen om u heen: cliënten, andere bezoekers, enz. Het gaat hier ook om voorbeeldgedrag van eenieder. Laten we samen een nieuwe besmettingsgolf voorkomen!

 

16 juni 2020 - Bezoekersregeling

Naar aanleiding van alle berichtgeving over de verruiming van de bezoekersregeling is er gister ook binnen Charim overleg geweest met alle betrokken partijen en gekeken naar een veilige verruiming van deze bezoekersregeling.

Op basis van de richtlijnen van de overheid heeft Zorggroep Charim het volgende bepaald:

Elke cliënt mag maximaal één keer per dag bezoek ontvangen.

Let wel: dit kan per locatie verschillen, afhankelijk van wat er mogelijk is. Neem daarom altijd eerst contact op met de locatie of bel de Klantenservice op 0800-0711.

Dit bezoek kan plaatsvinden op doordeweekse dagen, mogelijk ook in de avond of in het weekend. (Contactpersonen van) cliënten worden geïnformeerd over wat in de betreffende locatie van toepassing is.

Het aantal vaste bezoekers per cliënt kan worden uitgebreid tot maximaal vier vaste bezoekers. De 4 vaste bezoekers worden aangewezen door de cliënt en/of diens contactpersoon.
Per bezoekmoment kunnen maximaal twee van de vaste bezoekers gelijktijdig de cliënt bezoeken.

Als bezoekers kunt alleen komen wanneer u geen coronagerelateerde klachten heeft: verkoudheid, hoesten/niezen, keelpijn, reuk/smaakverlies, diarree en/of koorts.

Bezoek vindt altijd plaats op afspraak.

U dient zich als bezoeker bij binnenkomst in de locatie te legitimeren met een geldig ID-bewijs, een formulier in te vullen en de handen te desinfecteren met de aanwezige zeep.
Daarnaast draagt u als bezoeker gedurende het bezoek een mondkapje (dat uitgereikt wordt bij binnenkomst).
Wanneer u als bezoeker de locatie verlaat, meldt u zich weer af bij de betreffende medewerker.

Let wel: Is er in de omgeving van de locatie sprake van (een vermoeden van) besmetting, dan kan de GGD de bezoekersregeling terugdraaien. Uw geplande bezoek wordt dan afgebeld.

 

23 mei 2020 - Ook Charimlocaties gefaseerd open

Op de persconferentie van 19 mei jl. werd verteld dat zorginstellingen weer gefaseerd open kunnen voor bezoek. Charim heeft daarom ook gekeken naar de mogelijkheid voor het (beperkt) openen van haar locaties.

Inmiddels is het zover en zijn een aantal locaties geopend en zullen er naar verwachting op korte termijn nog meer volgen. Aan deze openstelling zijn door de overheid strenge voorwaarden gekoppeld. Daarom gaan niet alle locaties tegelijk open. Dit is afhankelijk van de situatie op die locatie. Wilt u weten of u uw familielid kunt bezoeken, informeer dan even bij de Klantenservice, tel. 0800-0711. Zij kunnen u vertellen of een locatie al geopend is of niet. En hoe het bezoek kan worden geregeld.

We wijzen u er graag nog op dat Charim de mogelijkheid blijft aanbieden om elkaar te ontmoeten via het flexotel of door te beeldbellen.

 

Veel gestelde vragen

1. Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?
Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

2. Wie heeft het besluit genomen?
Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. In navolging daarvan heeft ook Charim besloten om alle locaties te sluiten.

3. Hoe lang gelden de genomen maatregelen?
De genomen maatregelen golden tot en met 19 mei 2020. Deze richtlijnen hanteerde Charim ook. Inmiddels zijn diverse locaties alweer (gedeeltelijk) open gegaan.

4. Hoe kunnen cliënten contact houden met hun familie / relaties?
We willen we een paar handreikingen doen voor mogelijkheden om in contact te blijven met uw geliefden:
- om toch contact te kunnen onderhouden met uw geliefden kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van videobellen. Dit kan 1-op-1 maar ook in groepsverband. Meer uitleg hierover kunt u hier (Whatsapp) of hier (Skype) vinden. Let wel: u moet hier wel eerst de app voor downloaden.
- hebt u hulp nodig bij of wilt meer weten over video bellen? Kijk dan eens op deze website van de overheid
- als u behoefte hebt aan een luisterend oor of hulp nodig hebt doordat u zich door de huidige situatie erg alleen voelt dan kunt u bellen met de Rode Kruis Hulplijn, tel. 070-4455 888. 
- ook kunt een hulpvraag stellen op deze website. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen.

5. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij de locaties?
Ja. Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van alle locaties van Charim. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe bij onze locaties terecht. Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Daarnaast wordt gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de locatie al besmet zijn.  

6. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?
Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact. Daarom is ook voor de Charim-locaties met Kleinschalig Wonen (KWS) geen bezoek meer mogelijk.

Update: Inmiddels is ook in steeds meer locaties weer voorzichtig bezoek mogelijk op Kleinschalig Wonen. Vraagt u voor verdere details de Klantenservice op 0800-0711. Zij kunnen u verder helpen.

7. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de dagbesteding?
Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – heeft ook Charim haar dagbestedingen gesloten. Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.  Daarom proberen we zoveel mogelijke activiteiten op te zetten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten. 

Update: Ook de dagbestedingen zijn voorzichtig hun deuren weer aan het openen. Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice op 0800-0711.

8. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?
Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de coronamaatregelen anders gaan. Dit gebeurt bij Charim via de EVV van de cliënt of de locatiemanager. Wij informeren u hierover per brief of per e-mail. Verder vindt u veel informatie op onze website.

9. Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?
Vanaf heden laten de locaties gefaseerd weer vrijwilligers toe voor welzijnsactiviteiten, werkzaamheden in het restaurant en andere facilitaire werkzaamheden. Van elke vrijwilliger die komt werken binnen de locatie wordt geregistreerd wanneer hij/zij binnenkomt en weer weg gaat.

Van groot belang is dat ook de vrijwilligers de hygiënemaatregelen in acht nemen, namelijk: hoezen/niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen met zeep, 1,5 meter afstand bewaren (waar mogelijk) en papieren zakdoekjes gebruiken.

Ook van vrijwilligers wordt met nadruk gevraagd om niet naar een locatie te komen als er klachten zijn in de vorm van:

- neusverkoudheid, veel hoesten en niezen

- keelpijn

- plotseling reuk/smaakverlies

- diarree

- benauwdheid

- en/of verhoging/koorts

Tot slot is het van belang om te weten dat het niet mogelijk is voor een vrijwilliger om meerdere locaties op een dag te bezoeken.


10. Hoe kunnen cliënten of bewoners nu aan hun maaltijden komen?
De cliënten in de locaties van Charim krijgen hun maaltijden bij hun kamer bezorgd. De bewoners van de bijgebouwen van de locaties moeten nu voor hun eigen maaltijden zorgen. Hierbij willen we wel alternatief bieden van een maaltijdservice van Charim https://charim.uwmaaltijd.nl/index.php/welkom waarbij de maaltijd aan huis wordt bezorgd.

Bezorging van boodschappen aan huis is per gemeente verschillend. Vraag hiervoor de lokale supermarkt naar de mogelijkheden.

11. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan Charim niet langer instaan voor de continuïteit van zorg en zal deze cliënt ook niet meer terug nemen. De familie is hier dan voor verantwoordelijk. Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in onze locaties.

12. Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?
Ja, op veel locaties is dit mogelijk, al dan niet in de vorm van bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers, dan wel naar een rustige plek in de omgeving van de locatie.

Belangrijk is hierbij dat u zich het volgende realiseert en in acht neemt:

 • Het wandelen met de cliënt kan alleen door de vaste bezoeker van de cliënt
 • De bezoeker houdt zich aan de hygiënemaatregelen en draagt een chirurgisch mondmasker
 • De bezoeker en cliënt houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere mensen
 • De bezoeker en de cliënt bezoeken geen drukke plekken en wandelen bij voorkeur in de directe omgeving van de locatie
 • Het is niet de bedoeling dat de cliënt en de bezoeker buiten de locatie anderen, bijvoorbeeld familieleden, ontmoeten
 • Wandelen met zorgmedewerkers blijft mogelijk

13. Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeghuis?
Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de locatie moet verblijven. Maar dit is allemaal in overleg met de locatie.

14. Geldt voor locaties waarop Geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoekverbod?
Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

Update: Sinds het voorzichtig open gaan van diverse locaties is er weer bezoek mogelijk. Als u specifieke informatie wilt over bezoekregelingen van bepaalde locaties of afdelingen bel dan met de Klantenservice op 0800-0711. ZIj helpen u dan verder.

15. Wat doen we met de was?
In het geval dat de familie de was voor de cliënt doet werkt het op de meeste locaties als volgt: op vaste dagen wordt de vuile was in de sluis gezet en kan opgehaald worden. Vervolgens kan eveneens op vaste dagen de schone was in de sluis worden gezet. Het beste kunt u contact opnemen met de klantenservice op tel. 0800-0711. Zij helpen u verder en zetten u door naar de juiste persoon binnen een locatie. Aangezien deze regelingen per locatie kunnen verschillen.

16. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen? 
Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Charim dit handhaven. Ons uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

17. Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met onze locaties, zoals bijvoorbeeld de Mirtehof?
Voor de aanleunwoningen naast de locaties van Zorggroep Charim waaronder Mirtehof, Bladerkroon, Simarowa, Oosterborch, Freuleflat, Residence, Prins Bernhardflat en Pampagras evenals de aanleunwoningen naast de Tollenkamp en Groenwoude geldt het volgende:
Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Wel zorgen wij ervoor dat eventuele tussendeuren of binnendoorgangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als de Charimlocatie, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook. 

18. Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een locatie?
Ja. Mensen die een plek in een van onze locaties nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden. De locatie zal samen met de familie afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

19. Mogen wij een attentie afgeven voor onze familie en naasten?
Dit is locatie-gebonden. Sommige locaties hebben karretjes waar wat opgelegd kan worden (bijvoorbeeld maaltijden). Ook hier kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van Charim.

20. Mag ik als leverancier blijven bezorgen?
Dit is locatie-gebonden. Neem contact op met de klantenservice van Charim, tel. 0800-0711.

21. Mijn vader, moeder, familie, naaste heeft medicatie nodig, mag ik dat komen brengen?
Uiteraard. Hiervoor geldt dat als u aanbelt een Charim-medewerker het in ontvangst neemt. Ook bij het in ontvangst nemen, houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Dus voldoende afstand, minimaal 1,5 meter.

22. Mag ik bij mijn vader, moeder, familie, naaste blijven slapen?
Wij begrijpen uw vraag zo goed, maar nee. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor al onze cliënten en medewerkers. We houden ons dus strikt aan de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid.

23. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?
Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt die de zorgorganisatie zelf moet invullen zoals dat op die locatie past en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. Ook binnen Charim geven wij onze eigen invulling hieraan. Overleg hierin met de locatie.

24. Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in de locaties?
Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verspreiding en besmetting te verkleinen. Ook hiermee willen wij binnen Charim op een gepaste wijze omgaan. Overleg daarom met de locatie wat de mogelijkheden zijn.
Zie hiervoor ook RIVM Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening 

25. Wanneer worden beschermende middelen gebruikt?
Beschermende middelen zoals mondkapjes, handschoenen en brillen worden door het personeel gebruikt wanneer bij een cliënt het vermoeden is van een besmetting en daardoor verzorging in isolatie vereist is. Dit alles volgens de RIVM-norm.

26. Wat is het beleid bij mondzorg- en/of gebitsklachten?
Op dit moment wordt er alleen zorg verleend bij acute pijnklachten.

Update: Steeds meer praktijken gaan weer open. Sinds kort zijn ook de Omnios tandartsbezoeken aan de locaties weer gestart. Als u hier meer over wilt weten bel dan met de Klantenservie op 0800-0711.

27. Wat gebeurt er wanneer een cliënt ziek wordt?
Inmiddels is het landelijk beleid dat alleen mensen die zeer ernstig ziek zijn worden getest. Op het moment dat er klachten zijn maar een cliënt niet ernstig ziek is wordt de cliënt geïsoleerd verzorgd totdat hij of zij weer opknapt. Zolang dit gewoon op de locatie kan wordt er niet getest op corona. De arts is hierin leidend.

28. Bezoeken cliënten
Elke cliënt mag maximaal één keer per dag bezoek ontvangen. Het aantal bezoekers per cliënt kan uitgebreid worden tot maximaal vier en deze bezoekers worden altijd aangewezen door de cliënt of diens contactpersoon.

Zie voor verdere informatie het bericht hierboven ‘Bezoekersregeling’.  

29. Mededeling voor verwijzers
Hospice De Wingerd is sinds 6 april helemaal ingericht om terminale coronacliënten op te nemen binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid voor een coronacentrum. Heeft u in uw praktijk coronacliënten in een terminale fase, dan kunt telefonisch contact opnemen met het hospice om de casus en opnamemogelijkheden door te spreken.

30. Mogen geestelijke zorgmedewerkers (zoals bijv. predikanten van kerkelijke gemeentes) op bezoek bij cliënten?
Charim heeft zelf geestelijk verzorgers, die de cliënten bijstaan. Echter zijn ook veel cliënten verbonden aan een christelijke kerk of gemeente en vinden het fijn ook vanuit die gemeente bezoek ontvangen. Ook hen wil Charim weer welkom heten op locatie, mits zij voldoen aan alle richtlijnen (voor bezoekers).

Zie hiervoor het hierboven geplaatste bericht ‘Bezoekersregeling’ van 16 juni 2020.

31. Mogen cliënten hun eigen vaste kappers en/of pedicures ontvangen op locatie?
Nee. Charim heeft besloten dit in deze fase, waarin al grote stappen gemaakt worden, nog niet toe te staan. Er is voor gekozen om voorlopig eerst meer familie toe te laten (met het oog op het welzijn) en meer vrijwilligers/geestelijke zorg (met het oog op de zorg).
Er is namelijk op de locatie al voorzien in een kapper en pedicure. Zouden er andere kappers en pedicures toe worden gelaten, dan neemt het risico op besmetting nog meer toe, temeer daar deze beroepsgroepen met veel verschillende mensen direct contact hebben.

 

 

19 maart 2020 update


De overheid heeft op 19 maart bepaald, dat alle verzorgings- en verpleeghuizen hun deuren voor bezoek moeten sluiten.

Deze ingrijpende maatregel betekent, dat bezoek aan de cliënten die in een locatie van Charim wonen, tot nader bericht niet meer mogelijk is.

Voor bezoek aan terminale cliënten wordt uiteraard - in overleg - een uitzondering gemaakt.

We beseffen dat het verbod op bezoek is genomen in het belang van de cliënten, maar ook dat dit een grote impact heeft op alle betrokkenen. We zullen daarom alles in het werk stellen om de cliënten en hun familie te ondersteunen met alternatieve contactmogelijkheden.


18 maart 2020 update rondom het coronavirusLET OP !


Tot nadere berichtgeving zijn de restaurants op alle Charimlocaties gesloten!

 

16 maart 2020 update rondom het coronavirus


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR FAMILIELEDEN EN CONTACTPERSONEN VAN BEWONERS

De uitbraak van het coronavirus heeft landelijk geleid tot nieuwe maatregelen. Zorggroep Charim heeft deze maatregelen overgenomen om verdere verspreiding van het virus te beperken en onze bewoners te beschermen.

In dat kader doen wij een dringend verzoek aan iedereen:

Heeft u te maken met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging/koorts? Blijft u dan thuis. 


Regels rondom bezoek
Heeft u geen klachten
en wilt u iemand bezoeken, houdt u dan rekening met het volgende:

Binnen onze locaties voeren wij – in het belang van onze bewoners – de regel van maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag. Overleg daarom onderling met uw (familie)relaties om dit af te stemmen.

Komt u op bezoek houdt u dan aan de volgende richtlijnen:

 • Was uw handen zorgvuldig, zodra u bij de bewoner op de kamer komt
 • hoest in uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • schud geen handen
 • houd waar mogelijk gepaste afstand van elkaar

Richtlijnen en uw begrip
De richtlijnen van het RIVM worden door Zorggroep Charim gehanteerd. Voor de meest recente informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

De maatregelen grijpen diep in op het leven van onze bewoners. Dat beseffen we goed. Onze zorg is hun gezondheid en daarom rekenen we op uw begrip en medewerking. Wij doen er alles aan om de gevolgen voor hen te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht