Onze ambities

Onze ambities

Zorggroep Charim werkt vanuit haar strategisch beleidsplan 2018-2021: Samen voor elkaar. In dit plan staat de koers voor de komende tijd uitgestippeld. Charim staat voor totaalzorg: christelijke zorg die verder gaat. Met een groot zorgaanbod, waarin we aandacht hebben voor lichaam, geest én ziel. Deze zorg willen we waarmaken vanuit vier ambities:

1. Een tevreden cliënt
Met aandacht afstemmen wat onze cliënten nodig hebben: dat is onze hoogste prioriteit. We zetten daarbij in op het werkelijk kennen van de ander, zijn wensen, dromen en verlangens.

2. Een tevreden medewerker
Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. Als organisatie gaan we voor goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden  en een klimaat waarin het werkplezier floreert.

3. Blijvend leren en verbeteren
We blijven leren en verbeteren om het beste aan de cliënt te kunnen geven. Alle kennis en ervaring komt samen in het kenniscentrum van Charim. We geloven in het delen van onze expertise met anderen, waardoor we – regionaal en landelijk – van toegevoegde waarde zijn voor de ouderenzorg.

4. Respect voor de omgeving
Ons concept van totaalzorg omvat ook de zorg voor de maatschappij. Het gaat om de juiste balans tussen ondernemen met voldoende resultaat, zorg voor mensen binnen en buiten de organisatie en zorg voor de omgeving. Dat doen we vandaag, maar ook voor morgen!

Bekijk het filmpje over de vier ambities van Charim: