img

Nieuwe vastgoedeigenaar voor Mirtehof en De Bladerkroon

Zorggroep Charim heeft de Zeister locaties Mirtehof en De Bladerkroon per 1 april 2017 verkocht aan Stichting Bewaring Mirtehof, een entiteit van Rubens Capital Partners. Charim sluit met deze nieuwe eigenaar een langjarige samenwerkingsovereenkomst.

Deze verkoop is het gevolg van de veranderingen in het zorgstelsel. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en daarom ontstaat er meer vraag naar woningen waar thuiszorg geleverd kan worden.

Jan Baan, Manager Vastgoed bij Charim, legt uit: “Wij hebben uit strategisch oogpunt besloten het woonzorgcomplex als eigendom over te dragen omdat we ons op deze locatie willen focussen op het leveren van de best mogelijke (thuis)zorg. De (vrijgekomen) appartementen worden direct door de nieuwe eigenaar aan de bewoner verhuurd, waarbij de bewoner extramurale zorg van Charim ontvangt. Een deel van de algemene ruimte en ondersteunende functies huren we terug zodat bepaalde (zorg)diensten beschikbaar blijven voor de huurders. Ook is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat voorzieningen zoals het restaurant en de kerkruimte voor bewoners beschikbaar blijven. Door een complementaire samenwerking tussen zorgaanbieder en belegger wordt een meerwaarde beoogd, zowel in bedrijfsvoering als in klanttevredenheid. Dit is wat Charim betreft de beste oplossing voor alle stakeholders, inclusief de bewoners.”

 

Lees ook het artikel in De Nieuwsbode van 15 maart 2017.